Oferta

Motywuj innych

Efektywne Przywództwo Motywujące

Program jest dedykowany zespołom. Głównym obszarem oddziaływania programu jest trwały i integralny rozwój postaw i kultury organizacyjnej opartej na fundamencie przywództwa. Program wzmacnia zdolności przewodzenia i motywowania innych. Uczestnicy wchodzą w proces kształtowania kompetencji (wiedzy, umiejętności, a w sposób szczególny postaw) służących efektywnemu przewodzeniu sobie i rozwojowi podlegającym im zespołom. Program rozwija potencjał przywódczy w takich obszarach jak: skuteczne komunikowanie i wdrażanie wizji i celów strategicznych, motywowanie, budowanie efektywnych zespołów i przewodzenie im, rozwijanie potencjału członków zespołu, m.in. poprzez coaching, skuteczne delegowanie i upoważnianie, a także przewodzenie zmianie i innowacji.

Szczegóły programu

Lekcja 1: Wyzwanie, aby zostać efektywnie motywującym lidereM
 • - Odpowiedzialność wynikająca z przywództwa

 • - Wartości kluczowe dla efektywnego przywództwa

 • - Pozytywny obraz samego siebie prowadzi do sukcesu

 • - Wybór postawy odwagi

 • - Efektywne przywództwo wymaga odwagi

 • - Satysfakcja płynąca z przywództwa

 • - Wewnętrzna natura Przywództwa Własnego

Lekcja 2: Wizja i komunikacja
 • - Znaczenie wizji

 • - Zrozumienie potrzeby jasnej wizji

 • - Zaangażowanie we wspólną wizję

 • - Komunikacja – podstawowa więź ludzka

 • - Korzyści płynące ze skutecznej komunikacji

 • - Umiejętności komunikacyjnych można się nauczyć

 • - Planowanie całości przekazu

 • - Komunikacja werbalna i niewerbalna

 • - Uważne słuchanie całości przekazu

 • - Komunikacja pisemna

 • - Efektywna komunikacja w grupach

 • - Siła perswazji

 • - Osoba autentycznie komunikatywna

Lekcja 3: Stawanie się motywującym liderem
 • - Sposoby motywowania

 • - Rozumienie ludzkiego zachowania

 • - Proces motywowania

 • - Motywacja jest osobista i wewnętrzna

 • - Podstawowe ludzkie dążenia i pragnienia

 • - Motywowanie w XXI wieku

Lekcja 4: Budowanie efektywnych zespołów i przewodzenie im
 • - Jak stworzyć zwycięski zespół?

 • - Budowanie zespołu: rekrutacja zwycięzców

 • - Klucze do efektywności zespołów

Lekcja 5: Wspieranie ludzi w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału
 • - Wydobywanie z członków zespołu tego, co w nich najlepsze

 • - Osobisty rozwój i odnowa

 • - Zasady rozwoju

 • - Szkolenie dla rozwoju umiejętności

 • - Coaching dla osiągania rezultatów

 • - Proces coachingu

Lekcja 6: Upoważnianie członków zespołu
 • - Źródła władzy i autorytetu

 • - Najpełniejsze wykorzystanie władzy i autorytetu

 • - Dzielenie się władzą z członkami zespołu

 • - Przemyślane delegowanie

 • - Pokonywanie przeszkód na drodze do upoważniania

 • - Upoważnianie poprzez delegowanie

 • - Organizacja liderów

Lekcja 7: Przewodzenie zmianie i innowacji
 • - Zmiana jest wszędzie

 • - Przezwyciężanie oporu przed zmianą

 • - Torowanie drogi dla zmiany

 • - Psychologia zmiany

 • - Wykorzystywanie innowacji, aby odnieść sukces

 • - Przewodzenie procesowi innowacji w twojej organizacji

Lekcja 8: Lider przyszłości
 • - Prowadzenie ku przyszłości

 • - Wymagania wynikające z przywództwa

 • - Nagrody związane z przywództwem

 • - Twoja droga przywództwa

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń do nas, napisz maila, lub wypełnij formularz kontaktowy.
Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź nasz Zespół.

Formularz kontaktowy

Wybierz programy, które Cię interesują:

Biuro

Wrocław (HQ)

Leadership Management Polska sp. z o.o.

plac Powstańców Śląskich 17A/222
53-329 Wrocław
NIP: 8971729363
REGON: 020532589
KRS: 0000285930